www.od-nowa.com

A A A

PUBLIKACJE

Wybrane publikacje z zakresu seksuologii, psychologii oraz terapii: 

 

Dolczewska – Samela A., Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Rottermund J. (red) Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością, Postępy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009,


Dolczewska – Samela A., Problem seksualnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: Strzelecki W (red.), Wydawnictwo Naukowe UM, Poznań 2009,

  

Dolczewska – Samela A., Zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz ich determinanty., W: Bartkowiak G. (red.) Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008,

  

Dolczewska – Samela A., Czarnecka M., Strzelecki W., Problem dziecka wykorzystywanego seksualnie w praktyce lekarskiej., W: Głowacka M. D., Mojs E. (red.) Zagrożenia zdrowotne i społeczne dzieci i młodzieży., Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2008,

  

Dolczewska – Samela A., Przemoc seksualna wobec dzieci jako problem społeczny, medyczny i psychologiczny. Wyzwania dla profilaktyki., W: Głowacka M. D., Mojs E. (red.) Zagrożenia zdrowotne i społeczne dzieci i młodzieży., Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2008,

 

Dolczewska – Samela A., Znaczenie relacji personel medyczny – pacjent dla przebiegu procesu leczenia. W: Głowacka M. D., Mojs E. (red.) Szanse i bariery w ochronie zdrowia. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i psychologiczne., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008,

 

Dolczewska – Samela A., Nadużycia seksualne wobec dzieci i ich następstwa w kontekście działań opiekuńczo – prewencyjnych. W: Cylkowska – Nowak M. (red.), Poznań 2009,

 

Dolczewska – Samela A., Diagnostyka i terapia zaburzeń seksualnych. W: Mojs E. (red.), Pomoc psychologiczna w chorobach somatycznych, Wydawnictwo Jeżeli p to q, Poznań 2000.