www.od-nowa.com

A A A

SZKOLENIA I WARSZTATY

Treningi i warsztaty z zakresu seksuologii oraz edukacji seksualnej (w tym problematyki HIV / AIDS

dla:

personelu medycznego Prywatnej Lecznicy "CERTUS" w Poznaniu, nauczycieli i pedagogów szkół specjalnych w Poznaniu,

nauczycieli i pedagów w ramach studiów podyplomowych Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej „MIilenium”, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu.

oraz 

studentów uczelni wyższych różnych kierunków, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu, Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie.

 

Treningi i warsztaty z zakresu psychologii

dla:

studentów uczelni wyższych różnych kierunków na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

pracowników Sanepidu w Poznaniu i oddziałach wielkopolskich

oraz

pedagów szkół województwa wielkopolskiego w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu.